Jenna Ortega: Nữ chính Wednesday được khen sánh ngang Emma Roberts, tiết lộ bắt chước Billie Eilish

Hiện tại Wednesday đang là bộ phim được yêu thích rộng rãi, cũng như được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Trong đó nữ …

3080 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblocker detected!
We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.
Refresh